Shelter for Tomorrow "เกาะกรอบความคิด กระเทาะเปลือกชีวิต ด้วยนวัตกรรมสะอาด" ครั้งแรกของการรวบรวมนักคิดจากหลากหลายสาขาอาชีพ นักออกแบบ วิศวกร แพทย์ และนักลงทุน ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่องานออกแบบอาคารที่ทำให้คุณภาพของทุก? พบกับผู้นำทางความคิด 15 ท่านของเมืองไทย ที่มาพร้อม Case Study อีกมากมาย พร้อมทั้งรับชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของผู้เข้าประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Shelter for Tomorrow ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมงาน จำกัดเพียงแค่ 300 ท่านเท่านั้น