บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Kingspan Insulated Panel Pty Ltd และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Shelter for Tomorrow ชิงรางวัลศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย 5 วัน 3 คืน จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 600,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมเข้าประกวด

 • การประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรม ที่ไม่จำเป็นแค่อาคาร แต่หมายถึงที่ว่างที่ทำให้คุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อวันพรุ่งนี้ โดยต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ เปลือกจากผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ kingspan Insulated Panel Pty Ltd และระบบการจัดการภายในจากผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • การประกวดเปิดสำหรับ นิสิต นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป สามารถส่งประกวดได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

 • ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเองทั้งหมด

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ โดยทางบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน

 • เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • แนวคิดการออกแบบ

 • ความเป็นไปได้ในการใช้งานจากมนุษย์

 • ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 • การส่งผลงานเข้าประกวด

 • Download ใบสมัครได้ที่นี่ กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ นำส่งพร้อมผลงานการประกวด

 • Sketch Design ขนาด A2 พร้อมไฟล์ CD หรือ DVD สำหรับจัดพิมพ์ในรูปแบบ AI และ PDF

 • จัดส่งผลงานทาง ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โดยส่งมาที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ส่งผลงานการประกวด Shelter for Tomorrow)

 • กำหนดการประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

 • คัดเลือกผู้เข้ารอบ 12 ผลงาน เพื่อจัดแสดงงาน Shelter for Tomorrow โดยเจ้าของผลงานต้องจัดทำวีดีโอนำเสนอแนวคิดในการออกแบบความยาว 1 นาที เพื่อเผยแพร่ทาง WEBSITE และ FACEBOOK ของ Shelter for Tomorrow

 • ประกาศผลการประกวด จำนวน 5 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย 5 วัน 3 คืน มูลค่ากว่า 600,000 บาท ภายในงาน Shelter for Tomorrow ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 โดยทั้ง 6 ผลงานจะถูกนำไปจัดแสดงต่อภายในงาน สถาปนิก’59

 • ติดต่อสอบถาม

 • facebook.com/shelterfortomorrow

 • shelterfortomorrow@gmail.com

 • โทร 095-567-4778

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • รายละเอียดกติกาการเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ “Shelter for Tomorrow” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมการออกแบบ จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ ของทางทีมงานได้กำหนดประเภทไว้ดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 เรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์

 • ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบระบบและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ความเย็นที่มีคุณภาพภายในอาคาร

 • ประเภทที่ 2 เปลือกของอาคาร

 • ผลิตภัณฑ์ จาก Kingspan Insulated Panel Pty Ltd ผู้เชียวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์ ผนัง หลังคา ฉนวน คุณภาพจากประเทศอังกฤษ

 • โดยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท (สามารถเลือกสร้างสรรค์ได้ประเภทละ 1 อย่างหรือมากกว่านั้นได้) นำมาต่อยอดในการออกแบบ และสามารถสร้างสรรคผลงาน ภายใต้หัวข้อ Shelter for Tomorrow