ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kijchot Nuntanasirivikrom Faculty of Architecture, Kasetsart University


กษมา แย้มตรี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตาแสง จำกัด
Kasama Yamtree Director of Tar-Saeng Company Limited


อ.พิชญะ จันทรานุวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
Pichaya Chantranuwat Managing Director of Fusion Fire Safety Company Limited


ผศ.ดร.อรรจน์ เศรฐบุตร

รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
Dr. Atch Sreshthaputra Assistant Professor, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Thailand and Certified DGNB Consultant of the German Sustainable Building Council


ณัฐวุฒิ ลีกุลพิทักษ์

Creative Director บริษัท Spa-Hakuhodo ประเทศไทย Nattavut Leekulpitak Creative Director, Spa-Hakuhodo, Thailand


ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด
M.L.Varudh Varavarn Director, Vin Varavarn Architects Company Limited


อ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Susan Assanasen, M.D. Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University


สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
Suwanchai Lohawatanakul President of Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)


สุพินท์ มีชูชีพ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
Suphin Mechuchep Managing Director, Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited


อ.บัณฑิต งามวัฒนะศิลป์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
Bandit Ngamwatthanasilp Managing Director of Innovation Technology Company Limited


ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

Chief Executive Officer บริษัท FireOneOn Shakrit Chanrungsakul Chief Executive Officer of FireOneOne Company Limited